مقایسه تعرفه مکالمه اپراتورهای تلفن همراه ایرانسل ، همراه اول و رایتل

[ad_1]
تعرفه تلفن همراه , تعرفه اپراتورهای تلفن همراه , تعرفه ایرانسل

تعرفه همراه اول , تعرفه مکالمه رایتل , تعرفه مکالمه ایرانسل

تعرفه مکالمه همراه اول

هزینه هر دقیقه مکالمه با سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول به همراه اول و تلفن ثابت، ۵۷۰ ریال است و برقرای تماس با سیم‌کارت‌های ایرانسل و رایتل، ۶۲۵ ریال هزینه دارد.

تعرفه همراه اول , تعرفه مکالمه رایتل , تعرفه پیامک همراه اول 96

تعرفه مکالمه ایرانسل

در اپراتور دوم یا ایرانسل دائمی هر دقیقه تماس درون‌شبکه و برون‌شبکه‌ای دارای تعرفه یکسان ۳۳۳ ریال است که هر ثانیه آن هزینه‌ای برابر ۵.۵۵ ریال خواهد داشت.

همچنین تعرفه هر دقیقه تماس درون شبکه‌ای در سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور دوم، ۶۶۹ ریال است.

تعرفه همراه اول , تعرفه مکالمه رایتل , تعرفه مکالمه ایرانسل

تعرفه مکالمه رایتل

سیم‌کارت‌های دائمی این اپراتور ۲۹۹ ریال برای هر دقیقه مکالمه دریافت می‌کنند.

همچنین تعرفه برقراری تماس با سیم‌کارت‌های اعتباری رایتل به ازای هر دقیقه مکالمه با رایتل ۶۲۰ ریال است.

تعرفه همراه اول , تعرفه مکالمه رایتل , تعرفه مکالمه ایرانسل

[ad_2]

لینک منبع